Bieżąca Współpraca w zakresie prowadzonych postępowań cywilnych lub administracyjnych

Jesteśmy w stanie Państwu zaoferować pomoc w postaci :

 • Policję i prokuraturę
 • Sądy w zakresie postępowań cywilnych, karnych, administracyjnych
 • Organy administracji publicznej w zakresie postępowań administracyjnych, związanych z wydaniem określonych decyzji, pozwoleń lub rozstrzygania przetargów
 • Instytucje bankowe i finansowe np. w zakresie kredytowania
 • Wszelkich innych ustaleń

 • Badanie systemów komputerowych przez informatyka z uprawnieniami biegłego sądowego celem wydania w razie potrzeby opinii dla sądu lub innej instytucji orzekającej
 • Badanie wszelkich nośników danych
 • Badanie telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń mobilnych 
 • Wydanie opinii dla sądów i innych instytucji, związanych z badaniem danych informatycznych przez biegłego sądowego
 • Analizy dokumentów finansowo-księgowych, przedstawianych przez Państwa kontrahentów, partnerów lub konkurencję
 • Prowadzenie szkoleń Państwa służb księgowych
 • Przyuczanie i dostosowanie nowego pracownika do pracy w służbach księgowych
 • Wydawanie opinii dla sądów i innych instytucji przez biegłą księgową z zakresu badań dokumentacji księgowej
 • Dzięki profesjonalnym urządzeniom GPS możemy kontrolować poruszanie się pojazdów służbowych, analizować zasadność przejechanych tras i zużycie paliwa, a także położenie pojazdu, przesyłki czy osoby, 
 • Kontrola stanów faktycznych i rozliczania delegacji pracowników Państwa firmy
 • Kontrola zwolnień L4 pracowników
 • Majątku jakim dysponuje Państwa dłużnik,
 • Ustaleń faktycznych miejsc wykonywania działalności przez Państwa kontrahentów i ich weryfikacja pod kątem zgodności z deklarowanym profilem,
 • Uzyskujemy informacje dotyczące firm oraz ich właścicieli, ich sytuacji kadrowej, ekonomicznej i prawnej,
 • Dzięki wieloletniemu praktykowaniu prawa procesowego we wszelkich jego zakresach jesteśmy w stanie pomóc w sporządzaniu pism do prowadzonych postępowań cywilnych, administracyjnych, karnych czy skarbowych

Zapraszamy na beezpłatną konsultację każdej sprawy i usługi, jaklą możemy Państwu zaoferować. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny i zapraszamy do naszego biura lub w dogodnym dla Państwa miejscu celem ptrzeprowadzenia konsultacji i dopasowaniu naszej pomocy do każdej Państwa sprawy