Weryfikacja kandydatów do pracy w firmie, wiarygodności ich CV oraz szczegółów ich historii zatrudniania

weryfikacja CV kandydatów

Dzięki przeprowadzeniu wszechstronnego wywiadu i sprawdzenia informacji, zawartych w CV kandydatów do pracy zapewniamy dobór kandydatów o najwyższych kwalifikacjach.

Sprawdzenie historii zatrudnienia kandydatów do pracy w firmie

Dzięki sprawdzeniu historii zatrudnienia osoby, ubiegającej się o przyjęcie do pracy w firmie, jej karalności i przyczyn zmiany pracy jesteśmy w stanie uniknąć zagrożenia ekonomicznego dla firmy poprzez wyeliminowanie możliwości szpiegostwa przemysłowego lub wywiadu gospodarczego, godzącego w interesy lub dobre imię firmy a także czynów nieuczciwej konkurencji

19
oct

weryfikacja nowych kontrahentów

Pierwszym elementem zabezpieczającym przedsiębiorstwo przed powstawaniem trudnych należności i ich utratą powinna być weryfikacja nowych odbiorców. Procedura przy tym powinna być maksymalnie skuteczna i minimalnie kosztowna a co więcej mając prowadzić do rozszerzenia sprzedaży nie powinna być uciążliwa dla potencjalnych kontrahentów. Powinna być również powtarzalna, to znaczy identyczna dla każdego nowego odbiorcy.